Άλλες Δημοσιεύσεις

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Β. (2012). «Παρασκευάσματα συνθετικών μιγμάτων οργανικών ουσιών με τροφική δράση και χρήση αυτών για προσέλκυση εντόμων οικονομικής σημασίας σε συνθήκες αγρού». Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) αρ: 1007507. (17/01/2012)

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis