Ανακοινώσεις

elgo-dimitra.jpg
elgo-dimitra.jpg

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή πρότασης προς σύναψη  μιας (1)  σύμβασης  μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου,

με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο:

«Αξιολόγηση Εδαφών για Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών»

Λήξη προθεσμίας: 15 Απρίλη 2020

elgo-dimitra.jpg
elgo-dimitra.jpg
biodelear.jpg
elgo-dimitra.jpg
elgo-dimitra.jpg

Διενέργεια Εκλογών για Ανάδειξη Μελών του ΕΣΙ (Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων

PDF_image.jpg
PDF_image.jpg
PDF_image.jpg
PDF_image.jpg

Mαταίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας απαγωγού εστίας

OLIVE CLIMA international conference on 30 August-1 September 2017 Conference

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis