Επιστημονικό Προσωπικό

Λιακοπούλου Νεκταρία

Χημικός Πανεπιστήμιο Αθηνών.

M.Sc. Πανεπιστημίου Αθηνών

Τεχνικός Υπεύθυνος  του διαπιστευμένου εργαστηρίου του ΙΕΑ.

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, οργάνωση και επίβλεψη αναλυτικών δραστηριοτήτων. 

Τηλ.: 210.2832031 (330)

Αραπάκης Δημήτρης

Γεωπόνος ΓΠΑ.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ψηφιοποίηση χαρτών.  Επεξεργασία εδαφολογικών στοιχείων. Μελέτες γονιμότητας εδαφών. Βάσεις Δεδομένων. Χαρτογράφηση Εδαφών.

Τηλ.: 210.2832031 (317)

Λώλος Πολύκαρπος

Γεωπόνος ΓΠΑ.

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας του διαπιστευμένου εργαστηρίου του ΙΕΑ.

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ψηφιοποίηση χαρτών.  Επεξεργασία εδαφολογικών στοιχείων. Μελέτες γονιμότητας εδαφών. Χαρτογράφηση εδαφών.  Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και νερών.  Αξιολόγηση της "Τύχης και συμπεριφοράς στο Περιβάλλον" παλαιών και νέων δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων τους.

Τηλ.: 210.2832031 (308)

Λιακοπούλου Χριστίνα

Γεωπόνος ΓΠΑ.

Τεχνικός υποστήριξης του διαπιστευμένου εργαστηρίου του ΙΕΑ.

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Αρμοδιότητα σε θέματα ερμηνείας, αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων,  οδηγιών δειγματοληψίας, λίπανσης και άρδευσης.

Τηλ.: 210.2832031 (304)

Δημόπουλος Κώστας

Γεωλόγος Πανεπιστήμιο  της Μπολόνιας, Ιταλία.

M.Sc. Απόφοιτος Διεθνούς Σχολής Γεωθερμίας, Pizza, Italy.

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ψηφιοποίηση χαρτών.  Επεξεργασία εδαφολογικών στοιχείων. Μελέτες γονιμότητας εδαφών. Χαρτογράφηση εδαφών.  Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και νερών.  

Τηλ.: 210.2832031(317)

Τούντας Παντελής

Τεχνολόγος Γεωπόνος ΤΕΙ  Λάρισας. 
Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ψηφιοποίηση χαρτών.  Επεξεργασία εδαφολογικών στοιχείων. Μελέτες γονιμότητας εδαφών. Χαρτογράφηση, αξιολόγηση  εδαφών.  Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και νερών.  

Τηλ.: 210.2832031 (317)

Κατσούλα Αθανασία

Τεχνολόγος Γεωπόνος, ΤΕΙ  Ηπείρου.
Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και νερών.

Τηλ.: 210.2832031 (310)

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis