Τεχνικό Προσωπικό

Χρηστίδου Βασιλική

Παρασκευάστρια, ΔΕ.

Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και νερών.

Τηλ.: 210.2832031 (310)

Κεφαλογιάννη Πελαγία

Παρασκευάστρια, ΔΕ.

Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και νερών.

Τηλ.: 210.2832031 (307)

Τσούτσικος Αθανάσιος

Γεωργοτεχνίτης, ΥΕ.

Χαρτογράφηση Εδαφών. Προετοιμασία δειγμάτων. Εγκατάσταση πειραματικών. Εργαστηριακές αναλύσεις εδαφών.

Τηλ.: 210.2832031 (311)

© 2017 Soil Science Department of Athens - Designed by Dr. Dimitris Triantakonstantis